Massage

Musklerne opfanger vore problemer og reagerer med spænding.
Massage er virksom som sygdomsforebyggelse, som supplement til andre behandlingsformer og som et naturligt element i en sund livsstil.
Den umiddelbare virkning er stressreduktion og afspænding og er dermed en oplevelse af kropsligt og psykisk velvære samt overskud.

Hanne Kløvborg · Strandvejen 5B · 6000 Kolding · Mob.: +45 26 734 301 · Tel.: +45 26 73 43 01 · Hannekliniksund@gmail.com · Tilskudsberretiget syg.dk