Zoneterapi

Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneske-kroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflexzone. Hvis der er en ømhed i en reflexzone, hænger det sammen med at en del af kroppen ikke fungerer optimalt.

Ved at behandle de ømme reflexzoner med specielle trygkombinationer, kan zoneterapi påvirke organerne til at bedre kroppens funktioner og dermed genoprette kroppens balance.

Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand og som forebyggende behandling.

Indenfor det etablerede sundhedssystems vil man for det meste symptombehandle en skade, hvilket naturligvis giver god mening, men i zoneterapi arbejdes der også med at behandle helhedsorienteret, idet en opstået skade ofte indirekte påvirker andre steder i kroppen og herigennem kan give ubalance.

Zoneterapi er i dag den alternative behandlingsform, der har størst søgning i den danske befolkning. 43% af den totale befolkning benytter eller har tidligere anvendt alternativ behandling.

Zoneterapi regnes med andre ord ikke længere for særligt ”alternativt ” nu omtales behandlings metoden mere som komplementær terapi.

PÅ FDZ Hjemmeside www.fdz.dk kan du finde en samlet oversigt over rabregistrede zoneterapeuter i foreningen.

Tilskud: Man kan nu få tilskud fra sygesikring Danmark i gruppe 1 og 5.

Hanne Kløvborg · Strandvejen 5B · 6000 Kolding · Mob.: +45 26 734 301 · Tel.: +45 26 73 43 01 · Hannekliniksund@gmail.com · Tilskudsberretiget syg.dk